<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> نقش ورزش در جنبش اعتراضی مردم ایران • گفت‌وگو با فریدون شیبانی – Kanal Yek TV

نقش ورزش در جنبش اعتراضی مردم ایران • گفت‌وگو با فریدون شیبانی

ورزش در خیزش اعتراضی مردم ایران، جایگاه ویژه‌ای دارد. فریدون شیبانی، تحلیلگر ورزشی در گفت‌وگو با دویچه وله به زاویه های مهم نقش ورزش در جنبش مردم ایران اشاره می کند.