<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> ژنرال بلژیکی روسیه را تهدیدی خطرناکتر از تروریسم جهانی خواند – Kanal Yek TV

ژنرال بلژیکی روسیه را تهدیدی خطرناکتر از تروریسم جهانی خواند

فرمانده عملیات های دفاعی بلژیک در گفتگو با نشریه Paris Match اعلام کرد که امروزه روسیه تهدیدی بزرگتر از تروریسم بین المللی برای غرب است.

به گزارش اسپوتنیک، “کارل گیلیس” فرمانده عملیات دفاعی بلژیک پس از برگزاری نشست اعضای ناتو با مشاور رئیس جمهور روسیه در مورد مسائل سیاسی که اخیرا در رم برگزار شده بود، روسیه را تهدیدی بزرگتر از تروریسم بین المللی برای غرب خواند.

گلیس گفت: در این نشست موضوع تروریسم تقریبا مطرح نشد، اما “تهدید روسیه” تقریبا در تمام گزارش ها به چشم می آمد.

وی افزود: بیانیه نماینده روسیه این گونه به نظر می رسد که این کشور تصمیم دارد به عنوان یک ابرقدرت جهانی عرض اندام کند و با این هدف نگاه خود را معطوف به آسیا و منطقه اقیانوس آرام کرده است که نقش مهمی در جهان دارند.

وی همچنین گفت، نماینده روسیه اعلام کرده که این کشور به هر قیمتی شده احترام دیگر کشور را جلب خواهد و کرد وروسیه در حال تلاش برای تضعیف اتحادیه اروپا و ناتو است.

گیلس یادآور شده که روسیه خود را در حول مسائل مهم در برابربا غرب، یعنی سوریه، کریمه، کشورهای بالتیک و کالینینگراد، قفقاز، افغانستان و برخی کشورهای دیگرقرار می دهد.

این فرمانده بلژیکی می افزاید که روسيه برای دستیابی به اهداف خود به روش های مختلف همانند جاسوسی، فشار سیاسی، اطلاعات غلط در شبکه های اجتماعی، دخالت های اینترنتی و سایر روش ها متوسل خواهد شد.

به گفته گیلیس، روسیه برای حفظ و حتی گسترش حوزه نفوذ خود در منطقه بیش از از هر زمان دیگر مسمتر است و نماینده روسیه در تحلیل خود کاملا صادق بود به طوری که برنامه های کشورش کاملا روشن شده است.