<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات فرمانداری‌ در دو ایالت امریکا – Kanal Yek TV

پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات فرمانداری‌ در دو ایالت امریکا

انتخابات فرمانداری نیوجرسی و ویرجینیا و نیز شهرداری ابرشهر نیویورک با پیروزی دموکرات‌ها به پایان رسید. هنوز مشخص نیست که این بازگشت پیروزمندانه دموکرات‌ها در بقیه انتخابات‌های پیش رو در آمریکا نیز ادامه پیدا کند.

ایالت‌های ساحل شرقی آمریکا، نیوجرسی و ویرجینیا با گذشت یک سال از شکست دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر این حزب را انتخاب کردند. ابر شهر نیویورک نیز در انتخابات شهرداری به نامزد دموکرات‌ها رأی داد.

در ویرجینیا نامزد موکرات، رالف نورتام با بیش از ۵۱ درصد آرا پیروز انتخابات فرمانداری شد. رقیب جمهوری‌خواه او، اد گیلسپی، که در مبارزات انتخاباتی‌اش به شدت از ترامپ دفاع کرده بود تنها توانست نزدیک به ۴۷ درصد آرا را به دست آورد.

در نیوجرسی فیل مورفی از حزب دموکرات کیم گاداگانوی جمهوری‌خواه را شکست داد. کریس کریستی، فرماندار قبلی نیوجرسی از حزب جمهوریخواه چون دو دوره فرماندار بوده نمی توانست در این انتخابات شرکت کند.

هم‌زمان با انتخابات فرمانداری‌ها در دو ایالت سواحل شرقی آمریکا، انتخابات شوراها و شهرداری‌ها در چندین شهر برگزار شد، از جمله شهر میلیونی نیویورک. در این شهر شهردار کنونی، بیل دی بلاسیو از حزب دموکرات با شمارش ۶۸ درصد صندوق‌ها ۶۴ درصد آرا را تا کنون به خود اختصاص داده است. رقیب جمهوری‌خواه او تا کنون تنها توانسته ۳۰ درصد آرا را به دست آورد.

دموکرات‌ها سال گذشته در دو انتخابات ریاست جمهوری و کنگره در ایالت ویرجینیا شکست سختی خوردند. در سال جاری نیز در چهار انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره دموکرات‌ها باز هم شکست خوردند. بنابراین پیروزی اخیر آنها هم برای خودشان و هم برای جمهوری‌خواهان بسیار مهم است.

دموکرات‌ها امیدوار هستند که در سال آینده در انتخابات میان دوره ای بتوانند حداقل یکی از دو کرسی از دست رفته خود را دوباره به دست آورند.

در حال حاضر جمهوری‌خواهان در هردو مجلس نمایندگان و سنا اکثریت را در دست دارند.