خانه >> جهان >> هوک : به دنبال فشار بیشتر بر صادرات نفت ایران هستیم

هوک : به دنبال فشار بیشتر بر صادرات نفت ایران هستیم

یکی از مقامات دولت آمریکا از برنامه ریزی برای اتخاذ موضع سخت گیرانه تری در قبال صادرات نفت ایران در ماه های آینده خبر داد.

به گزارش کانال بلومبرگ، برایان هوک، نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی که هفته جاری داشت، مدعی شد آمریکا موفق شده است صادرات نفت ایران را بدون افزایش قیمت نفت، کاهش دهد.

ما در مسیر به صفر رساندن صادرات نفت ایران هستیم با این حال زمانی که از وی پرسیده شد این امر چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟ اعتنایی نکرد و گفت: کمپین به صفر رساندن صادرات نفت ایران با توجه به امنیت ملی و منافع اقتصادی آمریکا پیشبرده می شود.

به صفر رساندن صادرات نفت ایران برای آمریکا کار ساده ای نبوده زیرا به افزایش قابل توجه قیمت نفت منجر می شود. در حقیقت آمریکا در نوامبر تصمیم گرفت به هشت کشور واردکننده نفت ایران معافیت صادر کند زیرا نگران تاثیر تحریم ها روی قیمت نفت بود.
برایان هوک اظهار کرد: ما بدنبال صدور معافیت جدیدی نیستیم و این سیاست ما از ابتدا بوده است.

آمریکا به ژاپن، کره جنوبی، هند، ژاپن، تایوان، ترکیه، ایتالیا و یونان معافیت شش ماهه برای ادامه واردات نفت ایران داده است که مهلت معافیت مذکور در ماه مه به پایان می رسد.