<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> هشت سال محکومیت مضاعف زندان برای رئیس جمهوری سابق کره جنوبی – Kanal Yek TV

هشت سال محکومیت مضاعف زندان برای رئیس جمهوری سابق کره جنوبی

پارک گون هه، رئیس جمهوری سابق کره جنوبی بدلیل برملا و اثبات شدن رسوایی های جدید به هشت سال زندان محکوم شد.

بر اساس حکم صادره از سوی دستگاه قضایی کره جنوبی، رئیس جمهوری پیشین این کشور به دلیل سوء استفاده از منابع مالی سرویس های اطلاعاتی و دخالت غیر قانونی در انتخابات به ترتیب به شش و دو سال زندان محکوم شده است.

خانم پارک گون هه هم اکنون به دلیل رسوایی های مربوط به اتهام های متعدد فساد در زندان به سر می برد. این رسوایی ها که پیشتر سبب به راه افتادن تظاهرات گسترده در کره جنوبی شده بود ماه آوریل گذشته دستگاه قضایی این کشور را بر آن داشت تا حکم مجازات بیست و چهار سال حبس را برای رئیس جمهوری سابق صادر کند.

بدین ترتیب با احتساب هشت سال مجازات زندان که به دلیل اختلاس و مداخله غیر قانونی در تعیین نامزدهای حزب محافظه کار در انتخابات قانونگذاری سال ۲۰۱۶ بر ضد رئیس جمهوری سابق کره جنوبی صادر شده، وی بایست در مجموع ۳۲ سال از عمر باقی مانده خود را پشت میله های زندان سپری کند.