<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> مسلمانان اروپا به نهادهای دمکراتیک اعتماد دارند – Kanal Yek TV

مسلمانان اروپا به نهادهای دمکراتیک اعتماد دارند

بنا بر پژوهشی جدید، اکثریت بزرگی از مسلمانان در اتحادیه اروپا به نهادهای دمکراتیک اعتماد دارند. این پژوهش می‌گوید که تجربه تبعیض و آزار و اذیت اعتماد آنان به نهادهای دمکراتیک را کمتر متزلزل می‌کند.

مایکل فلاهرتی، مدیر آژانس حقوق اساسی وابسته به اتحادیه اروپا، روز پنج‌شنبه (۲۱ سپتامبر / ۳۰ شهریور) به هنگام معرفی پژوهش تازه این نهاد گفت: «نتایج بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بسیار مسخره است اگر بگوییم که مسلمانان جذب جوامع ما نشده‌اند.» او گفت که عکس این قضیه صحیح است.

فلاهرتی گفت: «ما به این نتیجه رسیده‌ایم که اعتماد آنان [مسلمانان] به نهادهای دمکراتیک بزرگتر از اعتماد بخش‌های بزرگی از کل جمعیت اروپا به این گونه نهادهاست.»

فلاهرتی گفت که البته هر موردی از تبعیض و بزهکاری که بر پایه نفرت علیه یک مسلمان صورت گیرد به هم‌پیوندی آن مسلمان با جامعه آسیب می‌رساند و نیز امکان او برای یافتن کار را کاهش می‌دهد. او تاکید کرد که تبعیض و بزهکاری مبتنی بر نفرت علیه مسلمانان می‌تواند موجب شود که “بخشی یا تمامی یک گروه نسبت به گروه‌های دیگر جامعه بیگانه شود و این پیامدهایی خطرناک می‌تواند داشته باشد.»

در پژوهش مزبور آمده است که یک سوم مسلمانان احساس می‌کنند که در طول پنج سال گذشته در زمینه یافتن شغل مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. تنها ۱۲ درصد مسلمانان پس از آنکه مورد تبعیض قرار می‌گیرند شکایت می‌کنند. حدود ۴۲ درصد افرادی که در این پژوهش شرکت داشته‌اند گفته‌اند که سال گذشته پلیس جلویشان را گرفته و دلیل کنترل هم این بوده که پیشینه مهاجرت داشته‌اند یا به یک اقلیت قومی وابسته هستند.

سه چهارم افرادی که در پژوهش مزبور شرکت داشته‌اند گفته‌اند که احساس ‌وابستگی شدیدی نسبت به کشوری که در آن زندگی می‌کنند دارند.

در مجموع ۱۰ هزار و ۵۲۷ نفر که خود را مسلمان می‌دانند از ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا در پژوهش یاد شده مورد سوال قرار گرفته‌اند. هدف پژوهش مزبور تعیین عوامل و مشخصات ضروری برای هم‌پیوندی بوده است.

شرکت‌کنندگان در پژوهش به پرسش‌هایی درباره احساس تعلق‌شان و اعتمادشان به نهادهای عمومی، تجاربشان با تبعیض، آزار و اذیت و کنترل پلیس و نیز اطلاعاتشان درباره حقوق حقه‌شان پاسخ داده‌اند.