<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> طرفداران سقط جنین در ایرلند ‘پیروز همه پرسی هستند’ – Kanal Yek TV

طرفداران سقط جنین در ایرلند ‘پیروز همه پرسی هستند’

دو نظرسنجی که بعد از همه‌پرسی سقط جنین در جمهوری ایرلند انجام شده، از پیروزی چمشگیر طرفداران آسان‌تر شدن قانون مربوط به سقط جنین حکایت دارد.

این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که بیش از دو سوم رای‌دهندگان خواهان لغو متمم هشتم قانون اساسی جمهوری ایرلند هستند که بر اساس آن، سقط جنین به جز در شرایط استثنایی، ممنوع است. نتیجه رسمی این همه‌پرسی قرار است عصر امروز، شنبه ۵ خرداد، اعلام شود.

در حال حاضر در جمهوری ایرلند، سقط جنین تنها در صورتی مجاز است که زندگی زن در خطر باشد و در موارد تجاوز، زنا با محارم و غیرطبیعی بودن مرگبار جنین، اجازه سقط داده نمی‌شود.