<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> شواهد تازه‌ای از پنهان‌کاری چین در مورد ویروس کرونا – Kanal Yek TV

شواهد تازه‌ای از پنهان‌کاری چین در مورد ویروس کرونا

شواهد جدیدی از پنهان‌‌کاری چین در ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا کشف شد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از دیلی میل، هنگامی که اپیدمی تازه آغاز شده بود، چین عمداً چندین واقعیت در مورد ویروس کرونا را پنهان کرد.

به گفته دیلی میل، این در گزارش گروه رسانه‌ای مستقل Caixin بیان شده است.

طبق اطلاعات آنها، حتی قبل از آنكه چین به سازمان بهداشت جهانی در مورد شیوع بیماری به ظاهر ناشناخته در این كشور اطلاع رسانی کند، حداقل پنج آزمایشگاه در چین نتیجه گرفته بودند كه ویروس كرونا می‌تواند منجر به مرگ شود.

يكي از مراكز تحقيقاتي كه نمونه‌های آلوده به ویروس كرونا را مورد مطالعه قرار داد، در ماه دسامبر تشخیص داد كه اين بيماری بطور غيرقابل انکاری “مسری” بوده است.

بنابراین، در چین با شروع اپیدمی، آنها نه تنها می دانستند که با چه نوع بیماری روبرو هستند، بلکه می‌دانستند که این بیماری از فرد به فرد دیگر نیز منتقل می شود.