<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> شهروندان معترض عراقی با تظاهرکنندگان ایرانی احساس همبستگی می‌کنند – Kanal Yek TV

شهروندان معترض عراقی با تظاهرکنندگان ایرانی احساس همبستگی می‌کنند

شهروندان عراق بگفتۀ خود، اعتراضات جاری در ایران را با دقت دنبال می‌کنند. بگفتۀ آنان، علل و انگیزه‌های تظاهرات در ایران و عراق یکسان است و مردم هر دو کشور در برابر فشار هزینه‌های زندگی، فساد گسترده و ناکارآئی دولت در پاسخ به نیازهای آنان به خیابان‌ها آمده‌اند.

در حالیکه تظاهرکنندگان در عراق از هفته‌ها پیش خواستار کنار کشیدن دولت و مسئولان احزاب و نیروهای سیاسی و شبه نظامیان در این کشورند و به رغم سرکوب‌ مداوم مطالبات خود را همچنان دنبال می‌کنند، آغاز اعتراضات در ایران توجۀ آنان را به خود جلب کرده است. تظاهرکنندگانِ میدان تحریر در مرکز بغداد، بگفتۀ خود، اعتراضات در شهرهای مختلف ایران را دنبال کرده و با ایرانیانی که برای کسب حقوق خود به خیابان‌ آمده‌اند، ابراز همبستگی می‌کنند.

این نظر مورد تائید «هادی الکنعانی» معترض دیگری است که ٦٨ سال دارد. تظاهر کنندگان عراقی در شعارهای خود جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در امور داخلی کشور خود متهم کرده و همواره خواستار پایان دادن به این نفوذ و نیز برچیدن شبه نظامیان وابسته و نزدیک به تهران شده اند. «هادی الکنعانی»، از معترضان میدان تحریر، مستقیماً رهبر ایران علی خامنه‌ای و فرماندۀ سپاه قدس قاسم سلیمانی را مورد انتقاد قرار می‌دهد.

روزنامۀ نیویورک تایمز روز یکشنبه ۱۷ نوامبر با انتشار گزارشی بر اساس صدها صفحه اسناد مربوط به سرویس‌های اطلاعاتی ایران، گسترده نفوذ جمهوری اسلامی در عراق را پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور فاش ساخت.

براساس گزارش نیویورک تایمز «این اطلاعات بی‌سابقه با فاش کردن نفوذ گسترده تهران در عراق، جزئیاتی را نشان می‌دهد که براساس آنها می‌توان سالها کار دقیق جاسوس‌های ایران در عراق برای جهت دادن به انتخاب رهبران این کشور، پرداخت پول به نمایندگان در مجلس عراق به منظور ‌بدست آوردن اطلاعاتی از فعالیت‌های آمریکا در این کشور و همچنین نفوذ به همه جنبه‌های زندگی سیاسی، اقتصادی و مذهبی در عراق را مشاهده کرد» . جمهوری اسلامی ایران، در برابر دشمنان خود را به ایجاد اختلاف میان دو کشور متهم می‌کند.