<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> زنان عربستان برای سفر خارج به اجازه همسر یا قیم نیاز ندارند – Kanal Yek TV

زنان عربستان برای سفر خارج به اجازه همسر یا قیم نیاز ندارند

زنان عربستان از این پس می‌توانند بدون اجازه همسر یا قیم خود با دریافت گذرنامه به خارج سفر کنند. این یکی از اصلاحات تازه‌ایست که در این کشور اسلامی در جهت آزادی و برابری زنان انجام گرفته است.

مطابق نوشته روزنامه “ام‌القری” سخنگوی رسمی دولت عربستان سعودی یک مصوبه حکومتی مسافرت را برای زنان عربستان آزاد کرده است.

مطابق مقررات تازه زنان بالای ۲۱ سال برای سفر در داخل و خارج از کشور دیگر به رضایت یا مجوز مردان خود (همسر یا قیم) نیاز ندارند.

تا پیش از این زنان برای اموری مانند سفر، تحصیل و اشتغال به رضایت مرد قیم خود (پدر، همسر یا برادر) نیاز داشتند. چنین مقرراتی آشکارا زنان را در وضعیتی پست و نابرابر قرار می‌داد و آنها را تا ابد به مردان وابسته می‌کرد.

این مقررات تبعیض‌آلود هم در جهان و هم در داخل عربستان با انتقاداتی روزافزون روبرو شده بود.

از چندی پیش محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان به اصلاحاتی در راستای آزادی بیشتر برای زنان دست زده است. برای نمونه در ژوئن ۲۰۱۸ طبق مصوبه‌ای زنان اجازه رانندگی پیدا کردند.

افزون بر این به تازگی زنان اجازه یافتند به ورزش‌هایی مانند فوتبال بپردازند و به حرفه‌هایی اشتغال ورزند که پیش از آن در انحصار مردان بود.

 

با وجود این اصلاحات هنوز نمی‌توان از برابری زن و مرد در عربستان سخن گفت. قانون متکی بر شریعت همچنان زنان را در موقعیتی دون قرار می‌دهد. کنشگران حقوق بشر خواهان حذف کامل قوانین و مقررات زن‌ستیزانه هستند.