خانه >> جهان >> درخواست مدیر موسسه VPN برای مقابله به مثل با جمهوری اسلامی ایران

درخواست مدیر موسسه VPN برای مقابله به مثل با جمهوری اسلامی ایران

آقای مایکل گارگیولو، مدیر عامل موسسه VPN که یک نهاد خصوصی است و به کاربران برای دور زدن در برابر سانسور اطلاع رسانی بویژه سانسور دولت‌ها کمک می کند، در نامه ای خطاب به رئیس جمهور ترامپ از وی خواست تا با حکومت حکومت جمهوری اسلامی ایران مقابله به مثل کند.

وی در این نامه که یک نسخه رونوشت آن را نیز برای نهاد آیکن ICAAN موسسه آمریکایی که دامنه های اینترنتی کشورهای مختلف را در سراسر جهان کنترل می کند، فرستاده است، از رئیس جمهور ترامپ خواسته است دستور خارج کردن دسترسی به دامنه آی.آر (IR) را صادر نماید.

در این نامه اشاره شده است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تنها بخشی از اینترنت را در ایران کنترل می کند و باید توجه داشت که موسسه تحقیقات علوم بنیادی که کلیه حوزه های دسترسی آی. آر (IR) را کنترل می نماید، مستقیما زیر نظر رئیس جممهور روحانی کنترل می شود.

خارج شدن دامنه آی.آر (IR)بدین معناست که کلیه اینترنتی که از سوی حکومت اسلامی کنترل می شود غیر قابل دسترسی خواهد بود. برای نمونه سایت رهبر جمهوری اسلامی به نشانی khamenei.ir و یا سایت های کلیه امور دولتی جمهوری اسلامی ایران غیر قابل دسترس می شوند و بیش از یک میلیون دامنه ای که به وب سایت های مختلف در ایران داده شده به طور کامل از دسترس خارج می شوند.

مدیر موسسه VPN در نامه خود به بند ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد آزادی بیان استدلال کرده است که عملی که دولت ایران در سانسور و قطع کامل اینترنت علیه جنبش مردم ایران در روزهای گذشته انجام داده، مغایر با مفاد منشور اخلاقی این اعلامیه است. در این نامه هم‌چنین به قطعنامه 2462شورای امنیت سازمان‌ملل که امسال ( ۲۰۱۹) تصویب شده ، اشاره کرده است که همه کشورهای عضو سازمان ملل باید قوانینی به تصویب برسانند که تمام سازمان هایی که تروریست ها را حمایت می کنند را بتوانند دادگاهی و جریمه ‌کنند. در ادامه این نامه، حکومت جمهوری اسلامی ایران به اعمال تروریسم دولتی بویژه علیه 82 میلیون شهروند خود متهم شده است.