<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> جنجال یک آمریکایی عصبانی: تهدید و تحقیر کسانی که اسپانیایی حرف می‌زنند – Kanal Yek TV

جنجال یک آمریکایی عصبانی: تهدید و تحقیر کسانی که اسپانیایی حرف می‌زنند

فیلمی از یک مرد آمریکایی منتشر شده که در رستورانی در شهر نیویورک به اسپانیایی حرف زدن کارکنان و مشتریان معترض است و تهدید می‌کند آنها را به مقام‌های مهاجرتی فدرال لو خواهد داد. مخالفان برخوردهایی از این دست، رئیس جمهوری آمریکا را مقصر می‌دانند.

مردی که در این فیلم است، رو به مدیر رستوران با شکایت می‌گوید که کارکنان بین خودشان و با مشتریانی که پیش از او در صف بودند به اسپانیایی صحبت می‌کردند. او در فیلم در حالی دیده می‌شود که فریاد می‌زند چون در کشور آمریکا هستند باید همه انگلیسی صحبت کنند.

در آمریکا “زبان رسمی” وجود ندارد. انگلیسی و بعد از آن اسپانیایی زبان‌هایی هستند که بیشتر مردم به آنها تکلم می‌کنند.

مردی که در این فیلم مشغول تحقیر کارگران رستوران است، تهدید می‌کند که به مقام‌های اداره مهاجرت تلفن می‌کند تا بیایند و مدارک کارکنان رستوران را بررسی کنند. او می‌گفت حتما مهاجران غیرقانونی در میان کارکنان این رستوران وجود دارد.

او امیدوار است که مقام‌های مسئول بیایند و مهاجران غیرقانونی را از کشور “پرت کنند بیرون.”

یکی از سخنگویان پلیس مهاجرت و گمرکات آمریکا، آیس، در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک تایمز گفته که شماره تماس اطلاعاتی مورد نظر فقط برای گزارش فعالیت‌های مجرمانه ای است که پایه درستی دارند.

چراغ سبز ترامپ

شهرداری نیویورک می‌گوید که مردم این شهر به بیش از دویست زبان مختلف حرف می‌زنند و بنا به قوانین شهری خدمات تمام سازمان‌ها و موسسات شهری باید به ده زبانی که بیشتر در شهر صحبت می‌شود، ترجمه شود.

بیتا مستوفی، کمیسر امور مهاجران شهرداری نیویورک، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “شهر نیویورک یکی از پیشرفته ترین قوانین حقوق بشری آمریکا را دارد.” او گفت افراد با یک تماس می‌توانند مشاهداتشان از نقض حقوق بشر را اطلاع دهند تا به آنها رسیدگی شود.

خانم مستوفی گفت که از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا گزارش‌های از این دست بیشتر شده است: “صحبتی که رئیس جمهوری انجام می‌دهد و کلماتی که استفاده می‌کند، به مردم نشان می‌دهد که این طور حرف زدن ایرادی ندارد.”

آزاده شهشهانی وکیل حقوق بشر در آمریکا هم معتقد است که بیان آقای ترامپ و سیاست هایش در بیشتر شدن برخوردهای نژادپرستانه موثر بوده است. او می‌گوید که آقای “ترامپ با این حرف‌هایی که می‌زند و با این سیاست‌هایی که پیاده کرده از جمله با ممنوع کردن ورود مسلمانان به آمریکا، این حق را به نژادپرستها داده که هر جور که می‌خواهند با مردمی که سفیدپوست نیستند رفتار کنند.”