<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> توئیت‌های وزارت خارجه آمریکا درباره «۴۰سال وعده‌های عمل نشده» جمهوری اسلامی – Kanal Yek TV

توئیت‌های وزارت خارجه آمریکا درباره «۴۰سال وعده‌های عمل نشده» جمهوری اسلامی

 

توئیتر فارسی وزارت خارجه آمریکا در توئیت‌هایی با نام «چهل‌ سال وعده‌های عمل نشده» به شعارها و وعده‌هایی پرداخت که خمینی، بنیانگذار حکومت اسلامی، چهل سال پیش به مردم ایران داده شده بود.

وزارت خارجه آمریکا در یکی از این توئیت‌ها نوشت: «در سال ۱۳۵۷ آیت الله خمینی به مردم ایران وعده رفاه مادی و معنوی را داد. چهل سال بعد، رژیم فاسد ایران اقتصاد کشور را نابود کرده، به میراث اصیل ایران بی حرمتی کرده و تنها موجب چهل سال شکست شده است.»

به گزارش صدای آمریکا، وعده آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران یکی دیگر از موضوعاتی است که وزارت خارجه آمریکا در توئیت‌های خود به آن پرداخته و نوشته است: «چهل سال پیش، آیت الله خمینی وعده آزادی بیان و آزادی مطبوعات را داد. امروز، ایران یکی از سرکوب شده ترین فضاهای رسانه ای را دارد. رژیم حاکم تنها چهل سال شکست به بار آورده است.»

 

یکی دیگر از موضوعات مورد اشاره دولت آمریکا وعده عدالت و آزادی است که می‌گوید: «زمانی‌ که خمینی در سال ۱۳۵۷ به ایران بازگشت، وعده های بسیاری به مردم ایران داد، از جمله وعده عدالت، آزادی، و سعادت. چهل سال بعد، رژیم حاکم در ایران تمام آن وعده ها را زیر پا گذاشته و تنها چهل سال شکست به بار آورده است. »