<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> تقریباً نیمی از نظامیان آمریکایی معتقدند ایالات متحده به زودی به یک جنگ بزرگ کشانده خواهد شد – Kanal Yek TV

تقریباً نیمی از نظامیان آمریکایی معتقدند ایالات متحده به زودی به یک جنگ بزرگ کشانده خواهد شد

به گزارش اسپوتنیک به نقل از Military Times، طبق نتایج نظرسنجی انجام شده، 46% نظامیان آمریکایی معتقدند کشورشان طی سال آینده در یک جنگ بزرگ شرکت خواهد کرد و این در حالی است که تعداد افراد دارای چنین عقیده ای در سال گذشته فقط 5% بود.

اکثریت نظر خواهی شدگان (71%) معتقدند روسیه دشمن اصلی در جنگ احتمالی خواهد بود. 69% از چین نام بردند. در سال 2017 تعداد چنین افرادی به ترتیب 53 و 45 درصد بود.

همچنین89% نظر خواهی شدگان تروریسم سایبری را خطر اصلی برای امنیت ملی ایالات متحده نامیدند. به عقیده آنها ارتش امریکا برای مقابله با چنین عملیاتی از آمادگی کافی برخوردار نیست.

بنوبه خود تعداد افرادی که معتقدند آمریکا در سال آینده به یک جنگ بزرگ کشانده نخواهد شد، بر خلاف سال 2017 که 67 % بود به تقریباً 50 درصد کاهش یافته است.

نتایج این نظر خواهی نشان داد که نظامیان آمریکایی دیگر کره شمالی را یک خطر جدی نمی دانند که دلیل ان تغییر سیاست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نسبت به کره شمالی است.