<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> ترزا می از پارلمان بریتانیا رای اعتماد گرفت – Kanal Yek TV

ترزا می از پارلمان بریتانیا رای اعتماد گرفت

اکثریت نمایندگان پارلمان بریتانیا به دولت ترزا می رای اعتماد دادند.

رای عدم اعتماد به دولت در پی شکست تاریخی لایحه برگزیت و به درخواست جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انجام شد.

نه حزب محافظه‌کار و نه حزب کارگر در پارلمان اکثریت ندارند.

اختلاف میان تعداد کسانی که به دولت رای اعتماد دادند و مخالفان آن ۱۹ رای بود.

پیشتر گزارش‌ها نیز حاکی از آن بود که به رغم شکست سنگین خانم می در کسب موافقت پارلمان با طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موسوم به «برگزیت»، وی روز چهارشنبه رای اعتماد خواهد گرفت.

تنها هفتاد و سه روز به موعد مقرر برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باقی مانده و در این شرایط شکست طرح ترزا می ابهامات بسیاری بر سر آینده این خروج بوجود آورده است.