<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> به نظر می آید میانجیگری های فرانسه برای کاهش تنش با تهران رو به پایان است – Kanal Yek TV

به نظر می آید میانجیگری های فرانسه برای کاهش تنش با تهران رو به پایان است

یک روز بعد از آن که دولت ایران “گام سوم” خود را در جهت دوری از برجام اعلام کرد، اتحادیۀ اروپا با ابراز نگرانی از این تصمیم، از تهران خواست که “عقب‌گرد” کند. با برداشته شدن “گام سوم” و همچنین تأکید دونالد ترامپ بر ادامۀ تحریم‌ها، به نظر می‌رسد که میانجیگری فرانسه و تلاش این کشور برای برقراری گفتگو میان ایران و آمریکا با بن‌بست مواجه شده باشد.

روز پنجشنبه ۵ سپتامبر/١۴ شهریور، کارلوس مارتین روییز، سخنگوی فدریکا موگرینی در واکنش به تصمیم‌های جدید ایران برای گسترش فعالیت‌های اتمی گفت: “این فعالیت‌ها با برجام مغایرت دارد. بنابراین ما مصرانه از ایران می‌خواهیم که به عقب بازگردد و کاری نکند که توافق اتمی مختل گردد”.

این در حالی است که در تهران، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت که “جزئیات گام سوم و اقدامات سازمان انرژی اتمی” روز شنبۀ آینده اعلام خواهد شد.

با توجه به تحولات اخیر، مطبوعات ایرانی با بدبینی به احتمال ادامۀ مذاکرات میان غربی‌ها و ایران می‌نگرند. روزنامۀ ابتکار در شمارۀ روز پنجشنبه ١۴ شهریور پرسیده است: “اروپا به برجام شلیک می‌کند؟”. روزنامۀ اعتماد نیز می‌نویسد: “اروپا باز هم نتوانست”… روزنامۀ اصولگرای جوان صریحاً می‌نویسد: “ختم میانجی؛ دلالی فرانسه برای نجات برجام بی‌فرجام ماند”. کیهان تهران که از آغاز با اصل مذاکره مخالف بود معتقد است که قیمت پیشنهادی اروپا برای برجام “تقریباً مفت” بوده است. و بالاخره روزنامۀ اصلاح‌طلب شرق تیتر زده است: “فرصت پایانی اروپا”…

به عقیدۀ فرانسوا نیکولو، سفیر پیشین فرانسه در تهران، تصمیم‌های جدید ایران در مورد گسترش تحقیقات اتمی به ویژه بر طراحی و ساخت سانتریفوژهای جدید متمرکز خواهد بود. به گفتۀ او تأثیرات عملی این اقدامات جدید، زودتر از یکی دو سال دیگر مشاهده نخواهد شد. اما فرانسوا نیکولو گوشزد می‌کند که گسترش تحقیقات اتمی اقدامی است که تماماً قابل بازگشت نخواهد بود زیرا حتی اگر روند تحقیق و پژوهش متوقف شود “نتایج و آثار فکری آن باقی خواهد ماند”. رادیو بین المللی فرانسه