خانه >> جهان >> برخورد پلیس ترکیه با تجمع پناهجویان در همبستگی با مردم معترض ایران

برخورد پلیس ترکیه با تجمع پناهجویان در همبستگی با مردم معترض ایران

«پلیس دو نفر را با خشونت بازداشت کرد. آن‌ها را روی زمین خواباند و دستان‌شان را از پشت نگه داشت، بلندشان کرد و بازداشت کرد. نه هویت آن‌ها را می‌دانیم و نه خبر داریم که چه بر سرشان آمد.»

۱۹ نوامبر گروهی از پناه‌جویان ایرانی که می‌خواستند در میدان «خروس» در مرکز شهر دنیزلی تجمع کنند، با برخورد لباس‌ شخصی‌های پلیس ترکیه و نیروهای مسلح به باطوم این کشور، مواجه شدند. یک زن و یک مرد هم در این تجمع بازداشت شدند. این تجمع با فراخوانی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده بود،‌ برگزار شد.

یکی از پناه‌جویان که در این تجمع شرکت داشت، به «ایران وایر» توضیح داد که این تجمع مجوز نداشت چون «پلیس ترکیه به راحتی اجازه تجمع آن‌هم به پناه‌جویان نمی‌دهد.» در همین حال، گروهی از پناه‌جویان که در آنکارا به دنبال کسب مجوز برگزاری تجمعی مسالمت‌آمیز در حمایت از مردم معترض در ایران بودند، خبر دادند که پلیس ترکیه با درخواست آن‌ها موافقت نکرده است.

«حسین» یکی از پنا‌ه‌جویان شهر دنیزلی خبر داد که پلیس ترکیه از صورت‌های این پناه‌جویان نیز فیلمبرداری کرده است:‌ «در گروه‌های پراکنده در خیابان‌های منتهی به میدان «خروس» جمع شده بودیم. وقتی به میدان رسیدیم مامورهای پلیس از قبل آماده بودند. یکی از خیابان‌های منتهی به میدان را انتخاب کردیم و به راهپیمایی پرداختیم. هنوز صد قدم بیشتر نرفته بودیم که یکی از نیروهای پلیس که با لباس‌شخصی در میان ما بود، شروع به فیلمبرداری از جمعیت کرد.»

پناه‌جویان که به فیلمبرداری‌های این فرد مشکوک شده بودند، خواستار هویت‌اش شدند و این فرد که لباس شخصی بر تن داشت اذعان داشت که پلیس است: «از او کارت شناسایی خواستیم و او هم کارت پلیس را به ما نشان داد. اما بعد از آن، بساطش را جمع کرد و رفت.»

اما فیلمبرداری‌های پلیس از پناه‌جویان ادامه داشت: «مردی که لباس شخصی بر تن داشت از صورت پناه‌جویان فیلمبرداری کرد و سپس از آن‌ها درخواست ارایه کیم‌لیک – مدرک هویتی پناه‌جویان در ترکیه – کرد. البته هویت ما را ثبت نکرد و صرفا اجازه داد که محل را ترک کنیم.»

اما پیش از ترک محل تجمع توسط پناه‌جویان، دو نفر بازداشت شدند: «درانتهای خیابانی که راهپیمایی می‌کردیم، تعداد زیادی موتورسوار و ماشین‌های پلیس قرار داشت. دو مینی‌بوس پر از مامور پلیس هم آماده به انتظار ما نشسته بود. می‌توانم بگویم دست‌کم ۱۰ خودروی پلیس  با مامورانی که لباس شخصی به تن داشتند، در این منطقه حضور داشت. لباس شخصی‌ها باطوم به دست داشتند.»

پناه‌جویان که راهپیمایی می‌کردند، به سمت میدان محل تجمع به راه افتادند اما در مقابل، نیروهای پلیس هم قدم به قدم به سمت آن‌ها آمدند: «هدف‌شان متفرق کردن جمعیت بود. برخی از پناه‌جویان قدم پیش گذاشتند و به پلیس توضیح دادند برای محکوم کردن شرایط حاکم بر ایران تجمع کرده‌اند. اما پلیس گفت که چون برگزاری این تجمع مجوز قانونی ندارد، او هم ناچار است پناه‌جویان را متفرق کند.»

در زمان همین مذاکرات بود که دو تن از پناه‌جویان بازداشت شدند: «پلیس می‌گفت به هیچ‌وجه اجازه تجمع نداریم. زن جوانی از وسط جمعیت جلوتر آمد و بر زمین نشست. اما بلافاصله توسط پلیس بازداشت شد. گردنش را گرفتند، دستانش را به هم فشار می‌دادند. برای بازداشت این زن جوان ۵ نفر از نیروهای پلیس اقدام کردند. مرد جوانی هم همراه این زن بود. رفت که نسبت به بازداشت او اعتراض کند، پلیس هم او را بر زمین افکند، دستانش را از پشت، گرفت و او را  سوار ماشین کرد. »

«حسین» هویت این دو نفر را که بازداشت شدند نمی‌داند  و می‌گوید در میان جمعیت اطراف او هم، هیچ‌کس آن دو نفر را نمی‌شناخت. برای همین ممکن است مدت‌ها در بی‌خبری بمانند.

 

پلیس بعد از بازداشت آن دو نفر به سمت پناه‌جویان می‌رود و از آن‌ها برگه هویتی «کیملیک» می‌خواهد و پس از کنترل برگه‌های آن‌ها، پناه‌جویان را آزاد می‌کند.