<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> با وجود سرکوب شدید معترضین، اعتصاب و تظاهرات در عراق همچنان ادامه دارد – Kanal Yek TV

با وجود سرکوب شدید معترضین، اعتصاب و تظاهرات در عراق همچنان ادامه دارد

اعتصاب معلمان مدارس و اساتید دانشگاه در جنوب عراق روز سه‌شنبه ۱۲ نوامبر / ۲۱ آبان بیشتر مدارس و دانشگاههای این منطقه را به تعطیلی کشاند. تظاهرات در بغداد نیز به درگیری تظاهرکنندگان با نیروهای امنیتی انجامید.

با وجود سرکوب شدید تظاهرات و با وجود آنکه ﻣﺳﺅولان بلندپایه عراق بارها از مردم خواسته‌اند که دست از تظاهرات بکشند و زندگی عادی خود را از سربگیرند، تظاهرات و نافرمانی مدنی بویژه در پایتخت و جنوب این کشور همچنان ادامه دارد.

معلمان مدارس و اساتید دانشگاه در جنوب این کشور روز سه‌شنبه ۱۲ نوامبر / ۲۱ آبان با هدف اعمال فشار بیشتر بر دولت و بلند کردن هر چه بیشتر صدای اعتراض خود از رفتن به کلاس درس خودداری کردند.

صدها تن از تظاهرکنندگان در شهر کوت در جنوب عراق مانع گشوده شدن درهای مدارس و ادارات شدند. معلمان در حِلّه یکی دیگر از شهرهای جنوبی این کشور دست به اعتصاب زدند و کارکنان ادارات دولتی ساعات کار خود را کاهش دادند.

مدارس شهرهای ناصریه و دیوانیه نیز تعطیل بود. از سوی دیگر مطابق گزارش منابع آگاه در خدمات پزشکی و بهداشتی، شب گذشته دو تن در ناصریه کشته شدند.

جوانان در بغداد نیز روز سه‌شنبه ۱۲ نوامبر / ۲۱ آبان در خیابانهای مجاور میدان تحریر با نیروهای امنیتی درگیر شدند. نیروهای امنیتی خیابانها را با موانع بتونی بستند و به سوی تظاهرکنندگان نارنجکهای صوتی و گاز اشک‌آور پرتاب کردند.

سازمان ملل متحد همزمان با افزایش تعداد کشته‌شدگان در عراق و مبدل شدن مرکز بغداد به میدان نبرد بر تعداد بیانیه‌ها و دیدارهای خود افزوده است.

قرار است جنین هنیس پلاسچارت، رئیس ﻫﻳﺄت یاری رسانی سازمان ملل به عراق، چهارشنبه ۱۳ نوامبر / ۲۲ آبان در جلسه پارلمان این کشور حاضر شود. گفته شده است که شاید در این جلسه برای نخستین بار بررسی انجام اصلاحاتی چند انجام گیرد.

از طرفی فاروق امین عثمان، وزیر دادگستری عراق، در جلسه سازمان ملل برای بررسی وضعیت رعایت حقوق بشر در این کشور که روز دوشنبه ۱۱ نوامبر / ۲۰ آبان در ژنو تشکیل گردید، گفت که دولت متبوعش از کشته شدن صدها تن از تظاهرکنندگان ﻣﺗﺄسف و با توسل بیش از حد به زور و استفاده از گلوله‌های واقعی مخالف است. با اینهمه او افزود که اشخاصی بی ایمان و بی قانون در تظاهرات دست به اعمال خشونت آمیز زده و به نیروهای امنیتی حمله کرده بودند.

بر شدت سرکوب تظاهرکنندگان در عراق از شنبه ۹ نوامبر / ۱۸ آبان افزوده شده است. بنا بر گزارشهای رسمی، از آغاز تظاهرات در اول ماه اکتبر / ۹ مهر تاکنون ۳۱۹ تن کشته شده‌اند.