<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> با وجود سرکوب خونبار اعتراضات مردم عراق، تظاهرکنندگان جنوب این کشور را عملاً به حالت تعطیل درآورده‌اند – Kanal Yek TV

با وجود سرکوب خونبار اعتراضات مردم عراق، تظاهرکنندگان جنوب این کشور را عملاً به حالت تعطیل درآورده‌اند

اعتراضات مردم عراق در جنوب کشور شدت یافته است. معترضین روز چهارشنبه ۲۷ نوامبر / ۶ آذر نیز بار دیگر جاده‌ها و راه ورود به مدارس و ادارات را بستند.

با وجود سرکوب خونین تظاهرات در روز سه‌شنبه ۲۶ نوامبر / ۵ آذر در عراق، بر شدت اعتراضات مردم افزوده شده است. تظاهرکنندگان که خواستار سرنگونی حکومتند، از صبح روز چهارشنبه ۲۷ نوامبر / ۶ آذر از تردد در جاده‌ها و باز شدن درهای ادارات و مدارس در جنوب عراق ممانعت میکنند.

مقامات مذهبی در کربلا نیز برای پیشگیری از حوادث ناگوار دستور داده‌اند که از روز چهارشنبه ۲۷ نوامبر / ۶ آذر به مدت دو روز کودکستانها، دبستانها و دبیرستانهای وابسته به آنها در شهرهای مختلف جنوبی تعطیل شود. ادارات در شهر ناصریه یکی دیگر از شهرهای جنوبی عراق نیز به مدت دو روز بسته خواهد بود.

تظاهرکنندگان به نشان اعتراض به رهبران خود لاستیک‌های اتومبیلها را آتش میزنند. ستونهای عظیمی از دود در جنوب این کشور در جاده‌ها، ادارات و در نزدیکی اماکن مقدس سر به آسمان برداشته است. معترضین میگویند که از فساد مالی و بی‌کفایتی گردانندگان حکومت به ستوه آمده‌اند.

خشونتهای روز سه‌شنبه ۲۶ نوامبر / ۵ آذر در کربلا و دیگر شهرهای جنوبی در طول شب هم ادامه داشت. اعتراضات مردم در این مناطق تا پیش از این روز آرام و به دور از درگیری بود. یکی از تظاهرکنندگان در بغداد و دیگری در کربلا کشته شد.

از سوی دیگر، شش تن دیگر در بغداد بر اثر انفجار بمبی که در یک موتورسیکلت کار گذاشته شده بود، کشته شدند. در شهر الحله مرکز استان بابل نیز درگیری‌های شدیدی میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی رخ داد.