خانه >> جهان >> بازداشت ۸۶ مهاجر غیرقانونی در کانال انگلیس در یک روز

بازداشت ۸۶ مهاجر غیرقانونی در کانال انگلیس در یک روز

 

مقام‌های بریتانیایی می‌گویند تنها در روز سه‌شنبه ۸۶ مهاجر را که با قایق‌های کوچک خود را از فرانسه به کانال انگلیس و خاک این کشور رسانده بودند بازداشت کردند.

این بزرگ‌ترین دستگیری ظرف تنها یک روز بوده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مهاجران که در میان آنها زنان و کودکانی از هشت کشور نیز بودند در پنج مورد جداگانه بازداشت شدند.

برخی از این مهاجران در خاک بریتانیا پیاده شده بودند و برخی هنوز بر روی دریا بودند که قایق‌‌شان ضبط شد.

بریتانیا می‌گوید روز سه‌شنبه در ابتدا دو قایق ضبط شد که در آنها ۲۳ مهاجر از کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان و فیلیپین حضور داشتند.

در قایق‌های بعدی مهاجرانی از عراق، ویتنام و اتیوپی خود را به این کشور رسانده بودند.

 

این گزارش حاکی است که افراد یاد شده به شهر بندری دووِر منتقل شده و معاینه‌های پزشکی از آنها به عمل آمد و سپس تحویل مقام‌های مسئول در امور مهاجرت شدند.‌