<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> اعلام حمایت آلمان و فرانسه از اعتراضات مردم در ایران – Kanal Yek TV

اعلام حمایت آلمان و فرانسه از اعتراضات مردم در ایران

دولت آلمان از رژیم ایران خواست که حقوق تظاهرکنندگان این کشور را در اعتراض به افزایش بهای بنزین محترم شمارد. سخنگوی صدراعظم آلمان، اولریک دِمِر، با اظهار این مطلب افزوده است که دولت برلین “با نگرانی تحول وضعیت عمومی این کشور به ویژه اخبار مربوط به کشته شدن و دستگیری تظاهرکنندگان را دنبال می کند.”

سخنگوی صدراعظم آلمان فدرال سپس “از حکومت تهران خواسته است که آزادی بیان و برگزاری تجمعات از سوی مردم ایران را محترم شمارد.” اولریک دِمِر سپس تأکید کرده است که “مردم ایران باید بتوانند نارضایتی خود را نسبت به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور خود بیان کنند و آزادانه و به طور مسالمت آمیز افکار و عقاید خود را بیان کرده و دربارۀ اخبار منابع دولتی بحث و تبادل نظر کنند.”

سخنگوی صدراعظم آلمان گفته است که از نظر این کشور جنبش اعتراضی جاری در ایران “هم قانونی است هم از احترام دولت آلمان برخوردار است” به ویژه زمانی که به گفتۀ اولریک دِمِر مردم ایران “باشهامت از دغدغه های اقتصادی و سیاسی خود دفاع می کنند.”  

سخنگوی صدراعظم آلمان “از حکومت ایران خواسته است که از طریق گفتگو به اعتراض های جاری در این کشور پاسخ دهد.”

در اظهاراتی جداگانه، سخنگوی وزارت امور خارجۀ فرانسه، “انییس فون در مول”، نیز اعلام کرد که این کشور “تظاهرات جاری در شماری از شهرهای ایران را با دقت دنبال و از کشته شدن شماری از تظاهرکنندگان ایرانی طی روزهای اخیر ابراز تأسف می کند.” سخنگوی وزارت امور خارجۀ فرانسه نیز پشتیبانی این کشور را “از آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز” از سوی مردم ایران اعلام کرده است.