<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> اسناد محرمانه‌ای که از ویلای ترامپ ضبط شده «حاوی اسراری در مورد ايران و چين است» – Kanal Yek TV

اسناد محرمانه‌ای که از ویلای ترامپ ضبط شده «حاوی اسراری در مورد ايران و چين است»

روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه ۲۹ مهر به نقل از منابع مطلع بدون ذکر نام آنها گزارش داد که اسناد محرمانه‌ای که توسط اداره تحقيقات فدرال (اف بی‌آی) از ویلای دونالد ترامپ، رييس جمهوری سابق آمريکا ضبط شده حاوی اسراری در مورد ايران و چين است.

اين روزنامه در گزارش خود می‌افزايد که اين اسناد شامل مدارک محرمانه‌ای در رابطه با فعاليت‌های نهادهای امنيتی آمريکا در مورد چين و حداقل يکی از آنها مربوط به برنامه‌های موشکی ايران است. منابع مطلع به روزنامه واشنگتن پست گفتند که اين موارد حساس ترين مدارک محرمانه‌ای هستند که توسط اف بی‌آی از منزل شخصی دونالد ترامپ ضبط شده است.

روزنامه واشنگتن پست از قول کارشناسان می‌افزايد که برملا شدن اطلاعات محرمانه موجود در اين اسناد خطرهای متعددی از جمله شناسايی همکاران نهادهای امنيتی و جاسوسی آمريکا و افشای نحوه جمع آوری اطلاعات در بر خواهد داشت.

وزارت دادگستری آمريکا در حال بررسی احتمال نقض قوانين حکومتی از سوی دونالد ترامپ به دليل انتقال غيرمجاز حدود صد سند دولتی و محرمانه به اقامتگاه شخصی خود در روزهای پايان دوره رياست جمهوری او در ژانويه سال ۲۰۲۱ است.

يک محور ديگر اين تحقيقات احتمال ممانعت از اجرای قانون توسط آقای ترامپ و دستيارانش هنگام اعزام ماموران اف بی‌آی برای بازرسی از اقامتگاه او است.

وزارت دادگستری آمريکا در اطلاع رسانی پيرامون اين تحقيقات هشدار داده که علاوه بر اسنادی که در منزل دونالد ترامپ ضبط شده ممکن است اسناد محرمانه بيشتری از کاخ سفيد به شکل عيرقانونی خارج شده باشد.