<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> اتحادیه اروپا طرح انگلیس را رد کرد – Kanal Yek TV

اتحادیه اروپا طرح انگلیس را رد کرد

ایرنا نوشت: اتحادیه اروپا روز سه شنبه اولین پیشنهاد رسمی انگلیس برای سامان دادن به روابط تجاری لندن با این اتحادیه پس از برگزیت را رد و تاکید کرد که پیش از بحث درباره آینده روابط، باید شرایط خروج انگلیس مشخص شود.

کمیسیون اروپا بازوی اجرایی اتحادیه اروپا – در پاسخ خود تاکید کرد که مطابق با ماده 50 معاهده لیسبون ، در ابتدا باید شروط مربوط به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مشخص شود و پس از آن جزئیات مربوط به روابط دو طرف پس از خروج انگلیس مورد بررسی قرار گیرد.

در این بیانیه آمده است: ما پیشنهاد مطرح شده از سوی انگلیس برای روابط آینده را مورد توجه قرار می دهیم اما تنها زمانی این مسائل را می توانیم در دستور کار قرار دهیم و به آنها بپردازیم که در خصوص شروط خروج قاعده مند انگلیس از اتحادیه اروپا به پیشرفت کافی رسیده باشیم.

کمیسیون اروپا با بیان اینکه ‘اعلام مواضع انگلیس گام مثبتی برای آغاز واقعی مرحله اول مذاکرات است و پیشنهاد انگلیس برای یک توافق گمرکی موقتی را بررسی می کند’ ، در عین حال تصریح کرد: توافق درباره روابط آینده بین اتحادیه اروپا و انگلیس تنها زمانی می تواند نهایی شود که انگلیس به یک کشور ثالث تبدیل شده باشد.

کمیسیون اروپا همچنین با اشاره به اظهارات ‘میشل بارنیه’ مذاکره کننده اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت ، اظهارنظر انگلیس در خصوص اینکه تجارت آینده انگلیس با اتحادیه اروپا در آینده هم به شکل کنونی خواهد بود را رد ، و تاکید کرد: ‘تجارت بدون اصطکاک’ در خارج از بازار مشترک و اتحادیه گمرکی ممکن نخواهد بود. انگلیس در پیشنهاد ارائه داده به کمیسیون اروپا درخواست کرده که تا دو سال پس از خروج از اتحادیه اروپا ، تجارت بدون تعرفه با اتحادیه اروپا را حفظ کند.

اتحادیه اروپا در بیانیه خود همچنین انگلیس را به علت اینکه در زمینه ارائه پیشنهادها و مشخص کردن مواضع مذاکراتی خود بسیار آهسته عمل می کند ، مورد نکوهش قرار داد.

دور سوم مذاکرات برگزیت قرار است 28 ماه اوت (6 شهریور) در بروکسل برگزار شود و این در حالی است که مذاکره‌کنندگان انگلیسی نسبت به پیشرفت در این دور از گفت‌وگوها بدبین هستند. مذاکرات ماه ژوییه گذشته میان اتحادیه اروپا و انگلیس، در حالی به پایان رسید که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دو طرف بر سر نیمی از موضوعات با یکدیگر اختلاف‌نظر داشتند. وضعیت حقوق شهروندان اروپایی ساکن انگلیس، هزینه خروج این کشور از اتحادیه اروپا و بحث مرزبندی دو ایرلند پس از برگزیت ازجمله محورهای اصلی مذاکرات برگزیت به شمار می‌رود. مردم انگلیس در همه پرسی سال گذشته به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای دادند و به دنبال آن ‘ترزا می’ در ماه مارس گذشته در نامه ای به دونالد توسک رئیس شورای اروپا تمایل کشورش به خروج از اتحادیه اروپا را اعلام کرد. مذاکرات برگزیت بطور رسمی در 19 مارس امسال آغاز شد و دو طرف باید تا مارس 2019 به توافق نهایی دست یابند.