<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> سپیده رشنو با قید وثیقه هشتصد میلیون تومانی آزاد شد – Kanal Yek TV

سپیده رشنو با قید وثیقه هشتصد میلیون تومانی آزاد شد

سپیده رشنو پس از حدود ۴۰ روز بازداشت، امروز با تودیع وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. او پس از درگیری بر سر حجاب در اتوبوس BRT در تهران بازداشت شده بود. ۲۹ مرداد، خبرگزاری قوه قضائیه اتهامات او را در شرایطی «فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویق به فساد و فحشا» عنوان کرده بود که سپیده رشنو پیش از آن در صداوسیمای جمهوری اسلامی مجبور به اعتراف علیه خود شده بود.

در نهایت دیروز اولین جلسه دادگاه سپیده رشنو در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشار برگزار و قرار «بازداشت موقت» سپیده رشنو «فک» و آزادی او با قید وثیقه مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت.