خانه >> Uncategorized >> اخطار دادستانی به دریافت‌کنندگان وام بدون سود از چند موسسه مالی

اخطار دادستانی به دریافت‌کنندگان وام بدون سود از چند موسسه مالی

 

خبرگزاری ایسنا روز شنبه به نقل از نماینده دادستانی به دریافت‌کنندگان وام با سود کم یا بدون سود از چند موسسه مالی در کشور یک ماه مهلت داد.

روز شنبه دومین جلسه رسیدگی به پرونده موسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» به ریاست قاضی صلواتی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد.

در پی این جلسه دادگاه، نماینده دادستان به «۲۲۰ نفر که بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان [وام] دریافت کرده‌اند» یک ماه مهلت داد که خود را به دادسرا معرفی کنند.

 

او گفت: «نظر به این که تعدادی از افراد تسهیلاتی با سود کمتر از چهار درصد یا بدون سود با ارتباطاتی که با متهمان داشتند دریافت کردند، تا یک ماه فرصت دارند تا به دادسرای پولی و بانکی مراجعه و درخصوص پرداخت اقدام کنند، در غیر این صورت علیه آنها اعلام جرم خواهد شد.»