<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> یکی دیگر از ورزشکاران ایرانی از آلمان درخواست پناهندگی نمود – Kanal Yek TV

یکی دیگر از ورزشکاران ایرانی از آلمان درخواست پناهندگی نمود

یکی دیگر از ورزشکاران ایرانی به آلمان درخواست پناهندگی داد.

پریسا فرشیدی از تکواندوکاران برجسته ایرانی است که نایب قهرمان بازی‌های آسیایی و همچنین دارنده برنز این مسابقات است.

پریسا فرشیدی متولد سال ۱۳۶۹ است.

طی ماه‌های اخیر موج مهاجرت ورزشکاران ایرانی فزونی گرفته است. مسئله اسراییل و امتناع جمهوری اسلامی از روبروشدن با نمایندگان این کشور و نیز مسئله حجاب اجباری، دو مسئله‌ای بودند که ورزشکاران را از ایران فراری داده است.