<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> کمیته اخلاق پیگیر پرونده دو فوتبالیست مشهور! – Kanal Yek TV

کمیته اخلاق پیگیر پرونده دو فوتبالیست مشهور!

شنیده می‌شود كه دو بازیكن از تیم‌های بزرگ پایتخت مشكوك به مصرف قرص‌های روانگردان هستند.

به گزارش خبر آنلاین، این در حالی است كه حتی فیلم مربوط به آنها نیز به دست نهادهای امنیتی رسیده و این نهاد نیز گزارشات را در اختیار كمیته اخلاق فدراسیون فوتبال قرار داده است.

كمیته اخلاق نیز در حال حاضر این پرونده را باز نگه داشته و در حال بررسی است.

به نظر ماده‌ای كه توسط این دو ستاره مصرف می‌شود، همان ترامادولی است كه پیش از این نیز بارها درباره‌اش در فوتبال ایران بحث و شك به وجود آمده است.