<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> کاپیتان سابق تیم ملی و استقلال مربی شد – Kanal Yek TV

کاپیتان سابق تیم ملی و استقلال مربی شد

 دوره مربیگری فوتبال درجه B به میزبانی تهران از روز گذشته آغاز شد.  میرشاد ماجدی رئیس کمیته آموزش درخصوص برگزاری این دوره گفت: خوشبختانه دوره مربیگری فوتبال درجه B به میزبانی تهران و با حضور چهره هایی نظیر آندانیک تیموریان، مجتبی جباری، حنیف عمران زاده و مجتبی محرمی آغاز شده و مدرسی این دوره بر عهده سنجری است. کمیته آموزش در راستای رشد و گسترش علم به روز فوتبال و همچنین ایجاد بستر مناسب برای علاقمندان اقدام به برگزاری دوره های مختلف آموزشی می کند. در این میان استفاده از مدرسان با تجربه نیز باعث خواهد شد تا زمینه رشد و آموزش شرکت کنندگان فراهم شود.