آخرین خبرها
خانه >> ورزشی >> فدراسیون بین المللی جودو عضویت ایران را معلق کرد

فدراسیون بین المللی جودو عضویت ایران را معلق کرد

فدراسیون بین المللی جودو امروز سه شنبه تأئید کرد که عضویت فدراسیون ایران را به دلیل جلوگیری از رویارویی ورزشکاران این کشور با حریفان اسرائیلی به حال تعلیق در آورده است. به این ترتیب، بعید است که فدراسیون جودوی ایران بتواند در بازی های المپیک سال ۲٠۲٠ در توکیو شرکت کند.

این تصمیم واکنشی است به اقدام فدراسیون ایران که یکی از ورزشکاران خود، سعید مولایی، را مجبور کرد که برای خودداری از رویارویی با حریف اسرائیلی در رقابت مقدماتی عمداً به حریف خود ببازد.

فدراسیون بین المللی جودو فشارهای مقامات ایران را بر ورزشکار این کشور نقض مقررات خود در زمینۀ رعایت روحیۀ المپیک، بیطرفی سیاسی و همگانی خوانده و آن را دستکاری و تقلب در نتیجۀ رقابت ها توصیف کرده است. به همین دلیل کمیسیون انضباطی فدراسیون بین المللی جودو خواستار تعلیق شرکت ایران در تمام رقابت های بین المللی شده و افزوده است که این تعلیق باطل نخواهد شد تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران مقررات این فدراسیون را نقض کرده و از رویارویی ورزشکاران ایرانی با حریفان اسرائیل جلوگیری به عمل می آورد.

سعید مولایی جودوکار بیست و هفت سالۀ ایرانی که در آلمان زندگی می کند گفته بود که مقام های جمهوری اسلامی ایران او را مجبور کردند که عمداً در مقابل حریف بلژیکی خود ببازد تا در مرحلۀ نهایی با جودوکار اسرائیلی روبرو نشود.

در پی این ماجرا فدراسیون بین المللی جودو حمایت خود را از سعید مولایی اعلام کرد. قرار است این جودوکار ایرانی در بازی های المپیک توکیو با پرچم یک کشور دیگر در رقابت ها شرکت کند.