<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> دونده ایرانی، عارف سرایی با اهتزاز پرچم شیر و خورشید، در ماراتون بزرگ تل آویو شرکت کرد – Kanal Yek TV

دونده ایرانی، عارف سرایی با اهتزاز پرچم شیر و خورشید، در ماراتون بزرگ تل آویو شرکت کرد

یکی از بزرگترین مسابقات دو ماراتون در اسرائیل، از ساعات اولیه بامداد در تل آویو، در مرکز کشور آغاز شده و در ساعات بعدازظهر به پایان می رسد. این مارتوان با شرکت بیش از چهل هزار دونده، از ده ها کشور جهان آغاز شد که یکی از آنان دونده معروف ایرانی، عارف سرایی است که تا کنون در مسابقات ماراتون در یازده کشور جهان شرکت کرده است.

 

عارف دوی امروز خود را در حالی آغاز کرد که دو پرچم ایران و اسرائیل را روی دست گرفته بود و چهره‌های دو زندانی سیاسی در ایران روی تی شرت او نقش بسته بود. عارف به خبرنگاران گفت که به اسرائیل آمده است تا به همگان بگوید که ملت ایران با ملت اسرائیل هیچ خصومتی ندارد و دوستی ملت اسرائیل را می طلبد و آرزوی روزی را دارد که دوستی و همکاری بین دو کشور به گذشته بازگردد.