<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> دفاع «غیرشرعی» از ارزش های «شرعی» – Kanal Yek TV

دفاع «غیرشرعی» از ارزش های «شرعی»

انتشار تصاویر جنجالی جوان نوحه خوان مدعی قهرمانی در آمریکا و موضوع کتک خوردن دو خواهر ایران در قفس مسابقات رزمی در ارمنستان در روزهای گذشته در رسانه ها داغ شده است.

برای رسانه های داخلی جالب بود که بدانند این مسابقات تا چه اندازه قانونی بوده و آیا مسوولان ورزش کشور برای این حضور مجوزی صادر کرده بودند یا خیر؟ برخی دیگر از رسانه ها موضوع استاندارد بودن این مسابقات و همچنین شیوه اعزام ایرانیان را به آن ها بررسی کرده اند.

این گزارش به نقش پررنگ یک جوان مداح، بسیجی و «مدافع حرم» و شرط بندی رایج در این مسابقات می پردازد و این سوال را مطرح می کند که آیا این نوع مسابقات شرط بندی از سوی مراجع شیعه تایید شده اند یا خیر؟