<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> پهپاد مسلح نبوده است/جنگنده اف-18 آمریکا مجبور شد تا بارها و بارها مانور داده تا از برخورد با پهپاد جلوگیری کند/ تکمیلی – Kanal Yek TV

پهپاد مسلح نبوده است/جنگنده اف-18 آمریکا مجبور شد تا بارها و بارها مانور داده تا از برخورد با پهپاد جلوگیری کند/ تکمیلی


مقامات آمریکایی مدعی شدند:

* این پهپاد حدود 100 فوت از پایین و حدود 200 فوت از کنار با هواپیما فاصله داشته است.

* جنگنده اف-18 در فاصله چند هزار فوتی با عرشه ناو هواپیما بر بوده و در انتظار فراهم شدن شرایط برای فرود بر روی عرشه بوده است.

* این جنگنده مجبور شد تا بارها و بارها مانور داده تا از برخورد با پهپاد جلوگیری کند.

* به نظر می‌رسید که پهپاد مسلح نبوده است.

* اقدام پهپاد غیر ایمن و غیر حرفه‌ای بوده است.

* نظامیان آمریکایی از فرکانس رادیویی اضطراری برای محیط اطراف استفاده کرده تا به کسانی که هدایت پهپاد را در اختیار داشتند هشدار دهند که آن را به مسیر دیگری هدایت کند که در نهایت پهپاد به مسیر دیگری رفت./ تسنیم