<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> تلاش مدیران مدارس خودگردان در راه پیوند میان دو فرهنگ آشنا – Kanal Yek TV

تلاش مدیران مدارس خودگردان در راه پیوند میان دو فرهنگ آشنا

ایجاد مدارس خودگردان ایده‌ای برای آموزش مهاجران افغان به ابتکار خود مهاجران بود. این مدارس که این‌جا و آن‌جا از حمایت مردمی ایرانیان بهره‌مند هستند، پلی می‌زنند برای پیوند میان دو فرهنگ آشنا.

گردش دسته جمعی در لاله‌زاری در کرج

در دو سال اخیر در ایران تعدادی از مدارس خودگردان موفق شده‌اند با کسب مجوز به فعالیت خود ادامه دهند.

اجرای تئاتر رومئو و ژولیت

تأسیس مدارس خودگردان ایده‌ای برای آموزش مهاجران افغان به ابتکار خود مهاجران بود.

زنگ تفریح در حیاط دبستان

تا دو سال پیش این مدارس بدون مجوز به کودکان فاقد مدرک آموزش می‌دادند.


برای افغان‌ها کسب مدرک مهم نبود. انگیزه آنها از فرستادن کودکان‌شان به مدارس خودگردان صرفا بهره‌مندی فرزندانشان از آموزش بود.


نادر موسوی، مدیر یکی از مدارس خودگردان در تهران، حمایت مردمی ایرانیان از آموزش کودکان افغان در این سال‌ها را چشمگیر می‌داند.


برنامه‌های آموزشی برخی از این مدارس خودگردان در جهت ایجاد دوستی و برقرار کردن پلی است میان دو فرهنگ آشنا


برگزاری کلاس‌های داستان‌نویسی و داستان‌خوانی روشی است برای کاهش آسیب‌هایی که به کودکان بر اثر جنگ و مهاجرت وارد آمده است.

جایی برای خالی کردن دغدغه‌ها

هر روز صبح بچه‌ها بر روی این تخته سفید جمله‌ای می‌نویسند و می‌چسبانند و با اندیشه‌ها و دغدغه‌های همدیگر آشنا می‌شوند.

پیک نیک بیرون از مدرسه

امسال بعضی از دانش آموزان با ارائه کارنامه‌هایی که مدارس خودگردان صادر کرده‌ بودند، توانستند در مدارس دولتی در پایه بالاتر ثبت نام شوند.


گروه‌های داوطلب از دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران به بچه‌ها بهداشت دهان و دندان را آموزش می‌دهند.


ورزش شاد همراه با موسیقی دوست داشتنی بچه‌ها در مدرسه


کلاس درس بچه‌های پایه ششم هفته‌ای یک بار در پارک تشکیل می‌شود.


برگزاری دوره‌های آموزشی برای توانمندسازی آموزگاران


جشن کاغذ‌پران (بادبادک بازی) برای آشنایی بچه‌ها با یکی از سرگرمی‌های ‌محبوب درافغانستان


جشن مهرگان فرصتی برای آشنایی بیشتر بچه‌ها با جشن‌های باستانی این مرز و بوم

” نام ایران را پاس می‌داریم، خاک افغان را یاس می‌کاریم”

کودکان در مدارس خودگردان سفیران دوستی میان دو کشورند.