<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> بخشی از فرمان ممنوعیت مسافرتی رئیس جمهور آمریکا اجرایی شد – Kanal Yek TV

بخشی از فرمان ممنوعیت مسافرتی رئیس جمهور آمریکا اجرایی شد

بر اساس حکم دادگاه تجدیدنظر کالیفرنیا فرمان ممنوعیت مسافرتی دونالد ترامپ برای بخشی از شهروندان شش کشور که اکثریت اتباع آنها را مسلمانان تشکیل می‌دهند، می‌تواند به اجرا گذاشته شود. ایران نیز یکی از این کشورهاست.

روزدوشنبه (۱۳ نوامبر / ۲۲ آبان) شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر در ایالت کالیفرنیا حکمی صادر کرد که بر مبنای آن ورود آن دسته از شهروندان شش کشور به طور عمده مسلمان که هیچ‌گونه پیوند خانوادگی با آمریکا ندارند، ممنوع می‌شود.

در این رابطه از کشورهای ایران، چاد، سوریه، سومالی، لیبی و یمن نام برده شده است.

پیش‌تر دادگاهی در ایالت هاوایی فرمان ممنوعیت مسافرتی ترامپ برای اتباع این کشورها را به طور موقت متوقف کرده بود.

دادگاه تجدیدنظر کالیفرنیا در حال بررسی پرونده مشابهی است که به توقف موقت فرمان ممنوعیت مسافرتی در ایالت مریلند می‌پردازد.

فرمان مسافرتی ترامپ در روز ۲۴ سپتامبر سال جاری صادر شد.