<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> مراسم گشایش کنفرانس اقلیمی در شهر بن – Kanal Yek TV

مراسم گشایش کنفرانس اقلیمی در شهر بن

شهر بن به مدت ۱۲ روز صحنه بحث و گفت‌وگو، سخنرانی‌ها، جلسات مشاوره سران کشورها یا نمایندگان آن‌ها و کارشناسان محیط زیست خواهد بود. این امکان هم هست که در روزهای آینده بازهم شاهد تظاهرات طرفداران محیط زیست باشیم که دو روز پیش از شروع کنفرانس به استقبال آن آمده بودند. قرار است دراین کنفرانس تصمیمات زیادی گرفته شود. نگاهی به روز گشایش این نشست جهانی.