<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> رفتار وحشیانه گشت ارشاد – Kanal Yek TV

رفتار وحشیانه گشت ارشاد

ماموران گشت ارشاد، در متروی حقانی تهران، دختری را به جرم بدحجابی دستگیر و با رفتاری وحشیانه او را بر زمین میکشند!!