<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> دیروز ملی‌پوش ایران، امروز زیر پرچم …؛ واقعا؟! – Kanal Yek TV

دیروز ملی‌پوش ایران، امروز زیر پرچم …؛ واقعا؟!

حواشی غیر ورزشی از دردسرهای ملی‌پوشان ایرانی است. اجبار به رعایت حجاب یا گرایش به پیشرفت از جمله دلایلی هستند که ملی‌پوشان به‌خاطر آنها مجبور می‌شوند زیر پرچم کشورهای دیگر به میدان بروند.