<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> رنه ماگریت، نقش‌پرداز رؤیاها و جادوگر تصویر – Kanal Yek TV

رنه ماگریت، نقش‌پرداز رؤیاها و جادوگر تصویر

ماگریت از تلفیق تصاویر عادی، مناظری جادویی خلق می‌کند. دنیای غریب او هم هنرشناسان حرفه‌ای و هم تماشاگران عادی را به یکسان شگفت‌زده می‌کند. نمایشگاهی بزرگ از اثار این هنرمند در فرانکفورت یک بار دیگر همگان را مسحور کرد.

پرده و سیب و آسمان در ترکیبی تازه از دنیای شگفت ماگریت

پرده و سیب و آسمان

ابرهای آسمان روی زمین

پرده و آسمان ابرآلود از موتیف‌های اصلی ماگریت

بوسه غریبه‌ها

ماگریت استاد در ترسیم موقعیت‌های غریب

مرغ و تخم مرغ

طنز همراه همیشگی کارهای ماگریت: اول مرغ بوده است یا تخم مرغ؟!

این یک پیپ نیست!

جدل اسم و تصویر؛ یکی از مهمترین آثار سوررئالیسم.

باز هم پیپ

یک دنیای پررمز و راز

همزاد

تصویری پریشان‌کننده از مرد و آینه

انهدام

رؤیای یک کابوس اثر ماگریت