<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> 59 درصد شرکت کنندگان کنکور سراسری سال ۹۶ خانم ها هستند – Kanal Yek TV

59 درصد شرکت کنندگان کنکور سراسری سال ۹۶ خانم ها هستند

ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش اعلام کرد: “نتیجه اولیه کنکور سراسری به صورت کارنامه در نیمه اول مردادماه منتشر خواهد شد و تاکنون دانشگاهها ۷۴۰ هزار نفر ظرفیت به ما اعلام کرده اند.”

به گزارش مهر، آقای خدایی همچنین افزود: “۹۳۰ هزار داوطلب در این دوره از آزمون شرکت کرده اند که ۵۹ درصد آنها زن و ۴۱ درصد مرد هستند.”

وی همچنین گفت : 59 درصد شرکت کنندگان کنکور سراسری سال ۹۶ خانم ها هستند.