خانه >> ایران >> ۸۳ درصد بازنشستگان نیروهای مسلح زیر خط فقر حقوق می گیرند

۸۳ درصد بازنشستگان نیروهای مسلح زیر خط فقر حقوق می گیرند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می گوید مایه تاسف است که بازنشستگان نیروی مسلح در رأس آن سپاه پاسداران و نیروی انتظامی با فقر مواجه هستند.

ابوالفضل حسن بیکی گفت : معشیت نیروهای مسلح با کمبود بودجه مواجه است باید اقدامات بیشتری را انجام دهیم، مایه تاسف است که بازنشستگان نیروی مسلح در رأس آن سپاه پاسداران و نیروی انتظامی با فقر مواجه هستند 83درصد بازنشستگان نیروهای مسلح زیر خط فقر حقوق می گیرند اگر در مجلس نمایندگان کاری را برای نیروهای مسلح انجام دادند  در جهت رفع نگرانی های این قشر بود.

حسن بیکی افزود: ما دو نوع ثروت خصوصی و عمومی داریم ، از آنجایی که در اصل 44 اساسی نواقصی بود متاسفانه درآمد کشور کاهش پیدا کرده است، مردم از ما سوال می کنند بالغ بر 9و نیم میلیون بشکه نفت در این کشور تولید می شود چرا وضعیت این گونه است که دشمن بتواند بر پیکر مردم ضربه وارد کند.