خانه >> ایران >> ۵۰ میلیون یورو دولتی در حساب شرکت خصوصی شده ی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

۵۰ میلیون یورو دولتی در حساب شرکت خصوصی شده ی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال گذشته به دلیل اعتراضات و اعتصابات کارگران آن به حقوق های معوقه و همچنین فراری بودن یکی از سهامداران به یکی از شرکت های خصوصی شده پرحاشیه تبدیل شده بود.

به تازگی فهرست  جدید ارزبگیران دولتی توسط بانک مرکزی منتشر شده است که نام شرکت  کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در این فهرست به چشم می خورد.

در اوایل بهمن ماه سال جاری گزارش تفریغ بودجه سال 1396 نشان داد که واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار باعث ضرور و زیان به بیت المال گردیده است.

به هر صورت، در اواخر سال گذشته و با ورود دولت به ماجرای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تا حدودی مشکلات این شرکت حل شد.

به تازگی جدیدترین فهرست ارزبگیران دولتی توسط بانک مرکزی منتشر شده است که بررسی این فهرست نشان می دهد این شرکت توانسته است علیرغم تمام مشکلات و شائبه های پیرامونش، ارز دولتی نیز دریافت کند.

بررسی ها نشان می دهد که شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه توانسته است طی بازه زمانی فروردین ماه 1397 تا 31 فروردین ماه 1398 حدود 50 میلیون یورو دولتی و 725 میلیون و 900 هزار و 167 یوان دولتی دریافت کند.

 

با توجه به اینکه سهامداران این شرکت با حاشیه های فراوانی رو به رو بوده اند و طبق اسناد منتشر شده مدیرعامل آن در ارتکاب جرم قربانعلی فرخزاد مدیرعامل ماشین سازی تبریز شریک بوده است حالا این پرسش مطرح می باشد که بانک مرکزی این ارزهای دولتی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را به چه کسی تحویل داده است؟ سرنوشت این ارزها چه شده است؟ آیا این ارزها نیز به سرنوشت ارزهای دولتی دریافت شده از بانک اقتصاد نوین دچار شده و از بازار آزاد سر در آورده اند؟