<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> ۲۵۰ کارخانه مازندران در آستانه تملیک بانک‌ها – Kanal Yek TV

۲۵۰ کارخانه مازندران در آستانه تملیک بانک‌ها

 

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران اعلام کرده که ۲۵۰ واحد تولیدی به دلیل بدهی در آستانه تملیک از سوی بانک‌ها قرار گرفته‌اند.

مجتبی رضوی افزوده پیش‌تر «۱۶۹ واحد تولیدی توسط بانک‌ها تملک شده بودند که برای رونق و احیای دوباره آن برنامه‌ریزی شده و در حال حاضر شمار آن به ۹۵ واحد رسیده است.»

رضوی ادامه داده «۲۵۰ واحد تولیدی در آستانه تملک بانک‌ها در استان و تقاضای جانشینی در استان وجود دارد و به دلیل بدهی، بانک‌ها تقاضای آن دارند که این واحدها به آنان واگذار شوند.»

به گفته این مقام مسئول «در مجموع برای تعیین تملیک ۵۵۰ واحد تولیدی در استان برنامه ریزی شده و برخی از واحدهای تولیدی اعلام ورشکستگی کرده‌اند.»

براساس آمار‌های رسمی از مجموع ۵۵۰ واحد ۲۰۰ واحد تولیدی در استان مازندران غیرفعال و راکد هستند که به عنوان انبار اجاره داده می‌شود.

در سال‌های اخیر صد‌ها واحد تولیدی در شهرهای مختلف ورشکسته شده و به علت بدهی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته‌اند.

محوطه برخی از این کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی هم در چند سال اخیر تبدیل به مزارع بیت کوین شده‌ است که در هفته‌های اخیر چندین مورد از این تغییر کاربری‌ها شناسایی شده است.