خانه >> ایران >> یک موسسه تحقیقاتی از احتمال آوارگی یک میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ خبر داد

یک موسسه تحقیقاتی از احتمال آوارگی یک میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ خبر داد

یک موسسه تحقیقاتی برآورد کرده است که رشد سریع جمعیت، عدم دسترسی به غذا و آب و بروز فزاینده حوادث طبیعی موجب خواهد شد که تا سال ۲۰۵۰ ( سی سال دیگر) یک میلیارد نفر آواره شوند.

موسسه صلح و اقتصاد در برآورد سالانه خود گفته است بیشتر جمعیتی که از این شرایط متاثر خواهند شد ساکنان خاورمیانه، آسیای میانه و جنوب صحرای آفریقا هستند.

در سال گذشته میلادی، میزان جمعیتی که به دلیل مسائل زیست محیطی و همچنین جنگ از خانه‌های خود رانده شدند، ۳۰ میلیون نفر برآورد شده بود.

این گزارش با تحلیل تهدیدات پیش‌روی ۱۵۰ کشور گردآوری شده است.

بنا بر این گزارش در دهه‌های پیش‌رو کشورهایی مانند هند و چین در معرض تهدید کم آبی خواهند بود در حالی‌که کشورهایی مانند پاکستان، ایران و کنیا با مجموعه‌ای از تهدیدات و در عین حال کاهش توانایی کنترل آن‌ها مواجهند.