<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> کشتن ۴۵ سگ هر شب در مسجد سلیمان – Kanal Yek TV

کشتن ۴۵ سگ هر شب در مسجد سلیمان

شهردارِ مسجد سلیمان، شهام سلیمانی، گفته که بیش از یک سال است که سگها را گردآوری کرده می‌کشند. او افزوده است که در آغاز، هر شب حدودِ ۱۵ سگ را می‌کشتیم که این شمار به میانگینِ ۴۵ سگ در هر شب افزایش یافته است. این شهردار درباره‌ی علتِ کشتارر افزوده است: «در ابتدا قصدِ زنده‌گیری سگها را داشتیم، ولی به دلیلِ تعدادِ زیادِ آنها پروسه (فرایند) زمان‌بر بود، به همین دلیل مجبور به اتلافِ سگها شدیم.»

 

به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، پیش‌تر نیز خبرهایی چنین ناگوار از دیگر شهرهای استانِ خوزستان به گوش رسیده‌اند. در نیمه‌ی آبان‌ماهِ همین سال نیز گزارش دادیم که دوستدارانِ حیوانات و حامیانِ محیطِ زیست، جسدِ سوزانده ‌شده‌ی ۲۰۰ تا ۳۰۰ قلاده سگ در «قلعه‌چنان»، از حاشیه‌های اهواز، یافته‌اند. آنان جسدها را در حالی پیدا کردند که در زیرِ تایرهای فرسوده به آتش کشیده و جزغاله شده بودند. پیش‌تر از این نیز، معاونِ شهردارِ هندیجان، شمس‌الله شکاری، که نتوانسته بود مجوزِ کتبیِ کشتنِ سگها را از دادستانی بگیرد خبر از آن داده بود که به همراهِ شهردارِ این شهر با اسلحه‌ی شکاریِ خود به کشتارِ «سگهای ولگرد» اقدام خواهد کرد.

 

این کشتارِ بی‌رویه‌ی جانوران، به ویژه سگها، که در هیچ چارچوبِ ارزشهای انسانی و اخلاقی نمی‌گنجد، لزومِ تسریع در تصویبِ قانونِ حمایت از حیوانات به ویژه حیواناتِ شهری را عیان می‌کند؛ قانونی که رئیسِ پیشینِ سازمانِ حفاظت از محیطِ زیست، معصومه ابتکار، در سفرش به استانِ خراسانِ رضوی خبرِ تهیه‌ی پیش‌نویسِ اولیه‌ی آن را داده بود. اگر این قانون تصویب شود، خلاء قانونی که در زمینه‌ی حمایت از حیواناتِ شهری است تا اندازه‌ای پر خواهد شد، تا آنجا که دیگر شهرداریها نخواهند توانست سگهای شهری را به هر بهانه‌ای و به هر شیوه‌ای کشتار کنند. گفتنی است که شهرداریهای کشور از پاییزِ ۱۳۸۷ تا کنون برنامه‌ی کشتارِ حیواناتِ شهری، به ویژه سگها، را به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده در دستورِ کار خود دارند.