<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> کرونا میلیون ها کارگر فصلی و روزمزد ایرانی را بیش از گذشته با گرسنگی و مرگ روبرو کرده – Kanal Yek TV

کرونا میلیون ها کارگر فصلی و روزمزد ایرانی را بیش از گذشته با گرسنگی و مرگ روبرو کرده

شهناز رمارم، عضو شورای اسلامی مشهد، می گوید که هفتاد درصد درآمد این شهر از محل ساخت و ساز تأمین می شود و شیوع کرونا تنها بیکاری چهل هزار کارگر ساختمانی فصلی و روزمزد را در مشهد باعث شده است.

بخش بزرگی از همین کارگران تحت عنوان کارگران پیمانی در استخدام شهرداری ها هستند. ایلنا، خبرگزاری کار ایران می نویسد، پیش از وقوع بحران کرونا این کارگران با مسئلۀ ماه ها حقوق های پرداخت نشده روبرو بودند و شیوع کرونا این معضل را تشدید کرده، زیرا، رکود ساخت و ساز، شهرداری ها را با نبود منابع و در نتیجه ناتوانی در پرداخت حقوق کارگران خود روبرو ساخته است.

همین منبع می نویسد : “کارگران شهرداری مریوان هنوز معوقات سال گذشتۀ خود را دریافت نکرده اند و کارگران شهرداری بناب نه فقط از فروردین ماه حقوق نگرفته اند، بلکه شورای شهر بناب صریحاً می گوید که در فقدان منابع مالی کافی، قادر به پرداخت دستمزد کارگران خود نیست. به نوشتۀ ایلنا، شهرداری لوشان نیز ماه ها دستمزد و حق بیمۀ کارگران خود را پرداخت نکرده و این کارگران اکنون قادر به تمدید بیمه های درمانی خود نیستند. وضعیت کارگران فصلی یا روزمزد در تهران و دیگر استان های کشور بهتر از این نیست.

در اسفندماه گذشته دولت روحانی وعده داد که برای سه میلیون کارگر فصلی، دستفروش و روزمزد یارانه ای بین ٢٠٠ تا ٦٠٠ هزار تومان درنظر می گیرد و در ازای پرداخت یک میلیون تومان وام، یارانه های خانوارهای فقیر را با احتساب چهار درصد کارمزد به مدت ٣٥ ماه قطع می کند.

در نتیجۀ تدابیر دولت محمد خاتمی و مجلس ششم بیش از نود درصد کارگران ایران فاقد قرارداد کار و بیمه های درمانی و اجتماعی هستند و اکنون سلامت و معیشت آنان در نتیجۀ بحران کرونا بمراتب وخیم تر از گذشته شده است. کارگران فصلی غالباً در حاشیه شهرها زندگی می کنند و بر پایه آمار رسمی شمار حاشیه نشینان ایران دست کم به هجده میلیون نفر می رسد که بیش از گذشته با گرسنگی و انواع بیماری های عفونی و به ویژه خطر ابتلاء به کرونا دست و پنجه نرم می کنند.