<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> کارگران گروه ملی صنعتی فولاد: ما دست شما را خوانده ایم/ منتظر آزادی همکارانمان هستیم – Kanal Yek TV

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد: ما دست شما را خوانده ایم/ منتظر آزادی همکارانمان هستیم

کارگران گروه ملی فولاد ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کردند که منتظر آزادی همکاران دربندشان هستند:

ما پولاد مردان فولاد برای کار و نان به خیابانها سرازیر شدیم، ما 38 روز فریاد زدیم، همه مردم ایران و جهانیان صدای حق خواهی ما را شنیدند و با ما همدردی کردند. اما مسئولین مملکتی و استاندار بی لیاقت که هر روز در مقابل تختگاهش  فریاد حق خواهی سر میدادیم  صدای بر آمده از حنجره های پاره شده ما را شنید و خود را به نشنیدن زد و دست آخر 43 نفر از یاران ما را نیمه های شب در مقابل چشمان همسران و فرزندان خردسالشان به طرز وحشیانه ای به زنجیر کشید.

ده روز از آن روز گران میگذرد و هر روز با وعده پشت سر وعده برای آزادی یارانمان وقت کشی میکنند تا این غیور مردان پولادین اراده را به قول خودشان نصیحتی کرده باشند، نصیحتی از جنس انفرادی  و چشمان بسته و ممنوع الملاقاتی  برای زدن اتهامات بی اساس.

ما دست شما را خوانده ایم دست شما مدتهاست برای ما رو شده است شما نه پشت سر مافیا بلکه خود مافیا هستید. شما ستمگرانی هستید که غیور مردان فولاد  را برای خواستن کار و نان به زنجیر کشیده اید و با چشمان بسته در انفرادیها مشغول زدن اتهامات بی اساس به آنان هستید.

اگر حضرات مافیای سرمایه‌دار و دولت پشتیبانشان فکر کرده‌اند ما را تنها در سر گردنه گیر آورده‌اند و میتوانند زبان از کام ما در کشند و همکاران شریف ما را به کثیف ترین اتهامات که شایسته خودشان است متهم کنند باید بدانند سخت در اشتباهند باید بدانند ما در مقابل کوره های داغ و آتشین نان عرق جبین خورده ایم باید بدانند ما فرزندان گدازه های آهنیم  و اتهامات کثیفی که فقط و فقط شایسته مافیائی است که یکی پس از دیگری کارخانه ها و مراکز تولیدی کشور را  به تعطیلی کشانده و در صدد تحویل دادن زمین سوخته ای از ملک گران ایران زمین به نسلهای بعدی است.

شما در حال سوء استفاده از صبر و طاقت ما هستید. شما با خرید زمان از طریق آزادی روزی دو سه نفر از همکارانمان در تلاشید تا شیرمردترین شیرمردان فولاد را با زدن اتهامات واهی و بی اساس در هم شکنید تا درس عبرتی برای همه ما فولادیان شود.

اما بدانید و آگاه باشید اسیرانی که از ما گرفته اید پولادین اراده های سرزمین فولادند و ما یاران آنها همان مردانی هستیم که 38 روز لرزه بر اندام مافیا انداختیم بدانید و آگاه باشید چنانچه صبر ما از نامردی نامردمانی چون شمایان لبریز شود بزودی بار دیگر غرش کنان خیابانهای اهواز را در هم خواهیم نوردید و از گذاشتن سر در راه  عهد و پیمان با یاران در بندمان دریغ نخواهیم کرد.