<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> چند نهاد حوزه_علمیه جمعا در ۵۱ تراکنش ۹۲۲میلیارد تومان پول دریافت کرده‌اند – Kanal Yek TV

چند نهاد حوزه_علمیه جمعا در ۵۱ تراکنش ۹۲۲میلیارد تومان پول دریافت کرده‌اند


محمد مساعد، روزنامه نگار،  در توئیتر نوشت:
از ابتدای سال تاکنون چند نهاد حوزه_علمیه جمعا در ۵۱تراکنش از خزانه کشور بیش از ۹۲۲میلیارد تومان پول دریافت کرده‌اند

این رقم بیشتر از بودجه استانی پیشنهادی ۲۲ استان کشور در سال آینده و تقریبا «سه برابر کل بودجه استانی» استان قم است.