<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> چرا جنایات روس‌ها از کتاب درسی حذف شد؟ – Kanal Yek TV

چرا جنایات روس‌ها از کتاب درسی حذف شد؟

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درباره حذف مطالب مربوط به جنایات روس‌ها در کتاب فارسی دوره متوسطه دوم گفت: نگاه مبنایی ما نسبت به آنچه در تاریخ اتفاق افتاده این است که جنایات روسیه تزاری قابل حذف نیست یا در دوره شوروی سابق، نوع تعامل سلطه گرایانه بلوک شرق را انکار نمی‌کنیم و هرگز حذف نخواهیم کرد. اگر اکنون دولت روسیه با ما همکاری و تعامل دارد به معنی صرف نظرکردن مردم از بخشی از تاریخ نیست؛ دستکاری در تاریخ را قبول نداریم. حذفیات در مورد روسیه در زمان مسئولیت بنده نبوده است، اما در هر حال بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم همانطور که برخی تغییرات در کتاب‌های قبلی اتفاق افتاده بود و آن را بررسی کردیم و در مواردی اصلاحات لازم انجام شد. در این مورد هم اگر بررسی کنیم و مشخص شود تغییرات غیرمنصفانه است، حتماً اصلاح خواهیم کرد.

موارد زیر تغییراتی هستند که در رابطه با جنایات تاریخی روسیه در ایران، از کتاب «ادبیات 2» حذف شده اند:

 • چاپ اول (۹۷-۹۶) : «تبریز، این شهر کهن، مرکز فرماندهی خطَ مقدَمِ دفاع در برابر دست‌درازی‌های همسایهُ شمالی ایران، یعنی روسیه بود»
 • چاپ جدید : حذف!
 • چاپ اول: «روسیه چشم طمع بر آذربایحان دوخته‌بود.»
 • چاپ سال بعد: حذف!!!
 • چاپ اول: «جنگ “روس‌ها” با ما جنگ میان ارتش دو کشور نبود.»
 • چاپ جدید: «جنگ “سپاه روس” با ما…»
 • چاپ اول (۹۷-۹۶): «روسیه چشم طمع بر آذربایحان دوخته‌بود.»
 • چاپ جدید: حذف!
 • چاپ اول (۹۷-۹۶):”روس‌ها” مثل مور و ملخ در شهر پراکنده شدند.
 • چاپ سال بعد: “سپاه روس” مثل مور و ملخ…
 • چاپ اول: «دیری نگذشت پرچم روس‌ها در خاک آغشته به خون بی‌گناهان به اهتزاز درآمد.»
 • چاپ جدید: «دیری نگذشت که این منطقه به تصرف سپاه روس درآمد.»
 • چاپ اول: «نگاه فزون‌خواهانه و دهشتبار روس‌ها به فراتر از این‌ها دوخته‌شده‌بود.»
 • چاپ جدید: حذف!

چاپ اول (۱) و (۳) ، چاپ جدید (۲) و (۴)