<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> چراغ شهرک های صنعتی همچنان خاموش می شوند – Kanal Yek TV

چراغ شهرک های صنعتی همچنان خاموش می شوند

در طول چند دهه گذشته، دولت ها با هدف ساماندهی و ایجاد زیر ساخت های لازم برای ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی، مناطقی را در نظر گرفته و شهرک های صنعتی را به وجود آوردند.

بر اساس آمار سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، تا پایان اسفند ماه سال 97، از 992 واحد شهرک صنعتی مصوب، 811 واحد در کشور به بهره برداری رسیده و در این نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، 43473 واحد به بهره برداری رسیده که در این واحدها 876650 نفر مشغول به کار شده اند.

این آمار به ظاهر خوب و امیدوار کننده است و نشان می دهد افراد زیادی تمایل دارند که در مناطق مختلف در کار تولید سرمایه گذاری کنند. اما فعالان اقتصادی در شهرک های صنعتی تا چه حد موفق بوده اند؟ طبق آمار سال گذشته این سازمان، حدود 11800 واحد در شهرک های صنعتی کمتر از 50 درصد، حدود 14050 واحد بین 50 تا 70 درصد و حدود 7150 واحد فعال هستند.

این آمار نشان می دهد بیش از 50 درصد واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی راکد و در تعطیلی به سر می برند.

گذشته از هزینه ای که دولت ها در به وجود آوردن این شهرک ها و ایجاد زیر ساخت ها متحمل شده اند، افراد زیادی هستند که سرمایه خود را از دست داده اند. در واقع می شود گفت پروژه شهرک های صنعتی هر روز که جلوتر می رویم با شکست رو به رو می شود.