<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> پمپئو: هزار شركت در ارتباط با سپاه پاسداران تحريم خواهند شد – Kanal Yek TV

پمپئو: هزار شركت در ارتباط با سپاه پاسداران تحريم خواهند شد

 

به گزارش صدای آمریکا، وزیر خارجە آمریکا افزایش فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را با ورود رسمی سپاه پاسداران بە فهرست گروەهای تروریستی کە از روز گذشته عملی شدە، اعلام می کند. 

فشار آمریکا بر جمهوری اسلامی افزایش می یابد تا مردم ایران بتوانند سرنوشت خود را در دست بگیرند. 

حدود هزار شرکت و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران هم در مراحل بعدی تحریم می شوند. 

فعالیتهای تروریستی و بی ثبات کنندە سپاه در سوریە، یمن، لبنان، افغانستان و عراق مسدود و متوقف می شود. 

سپاه پاسداران با القاعدە و طالبان در تماس است و اخیرا یک گروە تروریستی جدید را با کمک حشد الشعبی عراق در موصل تشکیل دادە بنام ” ام الربیعین” و ادامە این همکاری ممکن است با واکنش شدید آمریکا مواجە شود.

 

مهلت شرکتهایی کە مجوز تجارت محدود با ایران را داشتند تمدید نخواهد شد.